JAMS 2v2 Tournament - Player Matches | Neg 5 Stats

JAMS 2v2 Tournament Full Player Standings

Neerav (Anika/Neerav)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
1Sanjay/Swarit0.95030191.580030
3Dhariya/Vivaan1012020600120
4Mahesh/Slok10602030060
5Saurish/Harshit000000000
8Srikrishna/Ishaan1130202.250045
9Dhariya/Vivaan10110244.5800110
Anika (Anika/Neerav)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
1Sanjay/Swarit0.8030161.880030
3Dhariya/Vivaan000000000
4Mahesh/Slok1010200.50010
5Saurish/Harshit0.55110122.080025
8Srikrishna/Ishaan000000000
9Dhariya/Vivaan000000000
Sai Lokula (Derek/Sai)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
1Srikrishna/Ishaan1100240.630015
2Vikrant/Sahibjot1000200000
3Shlok/Shastha0.3300080000
5Sourish/Vikrant000000000
6Sanjay/Swarit000000000
Derek You (Derek/Sai)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
1Srikrishna/Ishaan1082242.920470
2Vikrant/Sahibjot11121206.5113130
3Shlok/Shastha1193243.750.333.3390
5Sourish/Vikrant1161242.921770
6Sanjay/Swarit1461205.75410115
Vivaan Jain (Dhariya/Vivaan)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
1Mahesh/Slok1010200.50010
2Saurish/Harshit1050202.50050
3Anika/Neerav000000000
5Sanjay/Swarit000000000
6Sourish/Vikrant1010200.50010
9Anika/Neerav000000000
Dhariya Puntar (Dhariya/Vivaan)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
1Mahesh/Slok1011200.25015
2Saurish/Harshit0.5000100000
3Anika/Neerav1021200.750215
5Sanjay/Swarit10202010020
6Sourish/Vikrant1030201.50030
9Anika/Neerav000000000
Mahesh Ramani (Mahesh/Slok)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
1Dhariya/Vivaan1170204.250085
2Sanjay/Swarit1053201.7501.6735
3Saurish/Harshit1251203.752775
4Anika/Neerav10802040080
9Sourish/Vikrant1170204.250085
Slok Sheth (Mahesh/Slok)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
1Dhariya/Vivaan1010200.50010
2Sanjay/Swarit0.10012-2.500-5
3Saurish/Harshit1000200000
4Anika/Neerav000000000
9Sourish/Vikrant000000000
Swarit Singh (Sanjay/Swarit)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
1Anika/Neerav0.75041152.330435
2Mahesh/Slok1061202.750655
2Saurish/Harshit1150203.250065
5Dhariya/Vivaan000000000
6Derek/Sai0.6030122.50030
10Sourish/Vikrant1041201.750435
Sanjay Gadadas (Sanjay/Swarit)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
1Anika/Neerav10602030060
2Mahesh/Slok000000000
2Saurish/Harshit1021200.750215
5Dhariya/Vivaan1090204.50090
6Derek/Sai1030201.50030
10Sourish/Vikrant12622041480
Saurish Arora (Saurish/Harshit)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
2Dhariya/Vivaan0.5253106.50.672.3365
2Sanjay/Swarit1051202.250545
3Mahesh/Slok0.9171184.441880
5Anika/Neerav1192224.320.5595
6Shlok/Shastha1051202.250545
Harshit Singh (Saurish/Harshit)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
2Dhariya/Vivaan1130202.250045
2Sanjay/Swarit1121201.51330
3Mahesh/Slok1010200.50010
5Anika/Neerav000000000
6Shlok/Shastha1101200.51110
Shashta Venkatesh (Shlok/Shastha)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
1Sourish/Vikrant10110205.500110
2Srikrishna/Ishaan103220101.520
3Derek/Sai10101243.9601095
4Vikrant/Sahibjot1082242.920470
6Saurish/Harshit1041201.750435
9Srikrishna/Ishaan1062202.50350
Shlok Kumar (Shlok/Shastha)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
1Sourish/Vikrant000000000
2Srikrishna/Ishaan1121201.51330
3Derek/Sai0.3300080000
4Vikrant/Sahibjot14120247.500180
6Saurish/Harshit1150203.250065
9Srikrishna/Ishaan1041201.750435
Prisha (Sourish/Vikrant)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
1Shlok/Shastha1000200000
3Vikrant/Sahibjot1000200000
4Srikrishna/Ishaan1000200000
5Derek/Sai1000240000
6Dhariya/Vivaan1000200000
7Srikrishna/Ishaan0.55000110000
9Mahesh/Slok000000000
10Sanjay/Swarit000000000
Sourish Kumrawat (Sourish/Vikrant)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
1Shlok/Shastha1011200.25015
3Vikrant/Sahibjot000000000
4Srikrishna/Ishaan1010200.50010
5Derek/Sai1020240.830020
6Dhariya/Vivaan10402020040
7Srikrishna/Ishaan1050202.50050
9Mahesh/Slok10602030060
10Sanjay/Swarit1221202.252445
Vikrant (Sourish/Vikrant)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
9Mahesh/Slok000000000
10Sanjay/Swarit000000000
Ishaan Ghai (Srikrishna/Ishaan)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
1Derek/Sai000000000
2Shlok/Shastha1000200000
4Sourish/Vikrant0.301061.670010
5Vikrant/Sahibjot1031201.250325
7Sourish/Vikrant1122201.250.51.525
8Anika/Neerav000000000
9Shlok/Shastha1011200.25015
Srikrishna Bollu (Srikrishna/Ishaan)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
1Derek/Sai1055241.040125
2Shlok/Shastha10111205.25011105
4Sourish/Vikrant1192204.750.5595
5Vikrant/Sahibjot10111205.25011105
7Sourish/Vikrant105220202.540
8Anika/Neerav12942050.52.75100
9Shlok/Shastha1164202.750.251.7555
Sahibjot (Vikrant/Sahibjot)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
2Derek/Sai000000000
3Sourish/Vikrant000000000
4Shlok/Shastha000000000
5Srikrishna/Ishaan000000000
Vikrant (Vikrant/Sahibjot)
Round Opponent GP 15 10 -5 TUH P / TU P / N G / N Points
2Derek/Sai10202010020
3Sourish/Vikrant1050202.50050
4Shlok/Shastha000000000
5Srikrishna/Ishaan1141202.51550